porady i informacje o najlepszych usługach

HR 0

Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo płacowe obejmują zarówno kwestie związane z rekrutacją nowych pracowników, co jest zadaniem zupełnie innym od standardowej administracji personelu. Nowoczesne usługi kadrowo-płacowe dotyczyć mogą obu tych aspektów.

Pieniądze 0

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest podstawowym ekwiwalentem za pracę, wykonywaną osobiście na rzecz pracodawcy. Wysokość wynagrodzenia jak i wiele innych dodatkowych kwestii związanych z jego wpłatą muszą być określane jeszcze przed rozpoczęciem stosunku pracy.

0

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej

Trwa ogólnoświatowa debata nad wstępnym projektem nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – Prezentacja sprawozdań finansowych. Został on opracowany przez Pomoc Międzynarodowych Norm Rachunkowości i amerykańską Pomoc Norm Rachunkowości Finansowej.

Ochrona danych osobowych – szkolenia. 0

Ochrona danych osobowych – szkolenia.

Nikt z nas chyba nie chciałby aby ktoś przy użyciu jego danych osobowych dokonywał jakichś przestępstw lub też ogólniej wykorzystywał je w sposób nielegalny i niezgodny z prawem/ Dlatego bardzo ważne jest aby chronić...

0

Szkolenia z obsługi komputera

W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest odpowiednia obsługa komputera, lecz nie każdy potrafi z niego korzystać co dopiero pracować na komputerze. Technika w naszych czasach idzie do przodu niektórzy stoją w miejscu.

Sprzedaż telefoniczna 0

Sprzedaż przez telefon

Zadaniem bardzo trudnym jest już obsługa klienta przez telefon. Należy mieć odpowiednie przygotowanie oraz podejście do klientów. Osoby, które dzwonią mogą być często rozdrażnione lub podenerwowane gdyż na ogół z takiej obsługi korzysta się...

Telemarketing 0

Telemarketing

Za pośrednictwem telefonów możliwe jest nie tylko przeprowadzanie badań ankietowych, ale też i prowadzenie niezwykle skutecznych działań marketingowych. Jeśli chodzi bowiem o badanie cati to na ogół okazuje się, że są one dobrze przeprowadzane.

Prawo 0

Porady prawne i porady prawnicze

Nazwy te brzmią być może podobnie i mogą być w pewnym stopniu ze sobą utożsamiane, jednak w praktyce oraz w myśl przepisów prawa porady prawne i porady prawnicze to zupełnie inne rodzaje porady, z...

Prawa autorskie w Internecie 0

Prawa autorskie w Internecie

W każdej dziedzinie naszego życia – zwłaszcza tego związanego z jakąkolwiek twórczością – obowiązują prawa autorskie. Prawa autorskie określają kiedy i nijakich zasadach możemy korzystać z jakiejkolwiek rzeczy intelektualnej stworzonej przez innego człowieka. Na...

Nauka języków obcych 0

Nieznajomość języków szkodzi

Bez znajomości języka obcego zdobycie dobrze opłacanej pracy jest niemożliwe. W dzisiejszych czasach bardzo wiele ludzi zapomina o tym ważnym aspekcie edukacji. Przez to wychodzimy ze studiów lub ze szkół zawodowych praktycznie bez żadnego...