Category: Usługi finansowe

Usługi i porady prawne 0

Usługi i porady prawne

Polskie prawo, podobnie zresztą jak  prawo w wielu innych krajach rozwiniętych może być dosyć skomplikowane i nie zawsze oczywiste dla zwykłego śmiertelnika. Jednak jak głosi niezmienna od czasów rzymskich maksyma, nieznajomość prawa szkodzi, tak...

HR 0

Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo płacowe obejmują zarówno kwestie związane z rekrutacją nowych pracowników, co jest zadaniem zupełnie innym od standardowej administracji personelu. Nowoczesne usługi kadrowo-płacowe dotyczyć mogą obu tych aspektów.

Pieniądze 0

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest podstawowym ekwiwalentem za pracę, wykonywaną osobiście na rzecz pracodawcy. Wysokość wynagrodzenia jak i wiele innych dodatkowych kwestii związanych z jego wpłatą muszą być określane jeszcze przed rozpoczęciem stosunku pracy.

0

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej

Trwa ogólnoświatowa debata nad wstępnym projektem nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – Prezentacja sprawozdań finansowych. Został on opracowany przez Pomoc Międzynarodowych Norm Rachunkowości i amerykańską Pomoc Norm Rachunkowości Finansowej.

Rachunki 0

Sprawozdania finansowe

Rodzaj sprawozdawczości finansowej zależy od formy działalności jednostki gospodarczej. W związku z różnymi formami działalności w sprawozdaniach finansowych pojawić mogą się różnego rodzaju informacje dodatkowe, niektóre sprawozdania finansowe są także zgodnie z obowiązującym prawem...

Sprawy płacowe 0

Wydzielenie spraw kadrowo-płacowych

Kwestie kadrowo płacowe można realizować we własnym zakresie w swojej firmie, ale wydzielenie tych zadań zwykle oznacza zmniejszenie kosztów oraz większą efektywność prac. Warto zatem dokładniej przyjrzeć się czego konkretnie usługi kadrowo-płacowe mogą dotyczyć...